Hem
Om oss
Kartor
Älgavskjutning
Älgobs Jakttider Bilder Länkar
 
Jakttider
 

Jakttider för Västerbottens län, jaktåret 2016/2017

Jakttider
OBS! Lovlig jakt för april månad = vit bakgrund.
Art
Start
Slut
Kommentar
Alfågel, sjöorre, knipa, storskrake
25 aug
30 nov
Inlandsområdet: allt område på större avstånd från salt eller bräckt vatten än 500 meter är jakt tillåten.
Ovan odlingsgränsen är jakt ej tillåten
Alfågel, sjöorre, knipa, storskrake
25 aug
31 jan
Kustområdet: allt salt eller bräckt vatten samt allt område inom 500 meter från sådant vatten.
Ovan odlingsgränsen är jakt ej tillåten
Björktrast (Snöskata) 1 aug 31 mar -

Björn


21 aug 15 okt

Skyddsjakt. I Hela landet får högst ? björnar skjutas. Tilldelningen för hela Västerbotten är ? björnar.
Aktuell info: 010-225 41 15(telesv.)
Fälld eller påskjuten björn, ring Länsstyrelsen: 010-225 41 20

Bäver 
1 okt
15 maj
-
Dalripa och fjällripa
25 aug
31 jan
-
Dalripa och fjällripa
1 feb
15 mar
Ovanför lappmarksgränsen
Dovhjort - Alla djur
16 nov
28 feb
-
Dovhjort - Alla djur
1 okt
20 okt
-
Dovhjort - end. hornbärande
1 sep
30 sep
Jakten får endast bedrivas som smyg- och vaktjakt.
Fasan
1 okt
31 jan
-
Fälthare
1 sep
29 feb
Även skyddsjakt
Grågås
21 aug
31 dec
-
Gräsand, kricka, bläsand
25 aug
30 nov
-
Grävling
1 aug
15 feb
Även skyddsjakt
Havstrut, gråtrut, fiskmås
1 aug
31 mar
Även skyddsjakt
Iller
1 sep
29 feb
Även skyddsjakt
Kanadagås
21 aug
31 dec
Även skyddsjakt
Kronhjort - innanför
kronhjortsskötselområde
16 aug
31 jan
Begränsningar
Läs mer här...
Kronhjort - utanför
kronhjortsskötselområde
16 aug
31 jan
Begränsningar
Läs mer här...
Kråka, kaja, skata
16 jul
30 april
Även skyddsjakt
Mink
1 jul
30 juni
Mink får sedan 2001-07-01 jagas
under hela året.
Morkulla
21 aug
31 okt
-
Mård
1 sep
31 mar
Även skyddsjakt
Nötskrika
16 jul
31 mar
-
Ringduva
1 aug
31 okt
Även skyddsjakt
Rådjur - Alla djur
1 okt
31 dec
-
Rådjur, endast hornbärande
16 aug
30 sep
Jakten får endast bedrivas som
smyg- eller vaktjakt.
Rådjur, endast hornbärande
1 maj
15 jun
Jakten får endast bedrivas som smyg- eller vaktjakt. Jakttiden gäller i Nordmalings och Umeå kommuner.
Rödräv
1 aug
15 apr
Årsunge lovligt hela året
Även skyddsjakt
Skogshare
1 sep
29 feb
Även skyddsjakt
Småskrake
25 aug
31 dec
Begränsad
Tjäder, orre och järpe
25 aug
15 nov
Gäller alla fåglar dvs. både höna
och tupp.
Tjädertupp och orrtupp
16 nov
31 jan
-
Vigg och ejder
25 aug
31 jan
Inlandsområdet:Allt område på större avstånd från salt eller bräckt vatten än 500 meter.
Vigg och ejder
1 sep
31 jan
Kustområdet:Allt salt eller bräckt vatten samt allt område inom 500 meter från sådant vatten.
Vildsvin
16 apr
15 feb
Sugga som åtföljs av smågrisar är fredad hela året. Även skyddsjakt.
Vildsvin - årsunge
1 jul
30 jun
Även skyddsjakt
Jakttider för älg 2015/2016
Älg
7 sep
25 sep

Älgskötselområden (ÄSO)
Alla djur.

Älg
10 okt
31 jan
Älgskötselområden (ÄSO)
Alla djur.
Älg
7 sep
25 sep
Licensområde (L-omr)
Alla djur
Älg
10 okt
31 jan
Licensområde (L-omr)
Alla djur
Älg
7 sep
11 sep
Kalvjaktsområden (K-omr) . Ej
registrerad mark, hela länet 5 dagar. Obegränsat antal älgkalvar.
Art
Start
Slut
Kommentar
(Med reservation för eventuella fel i tabellen ovan)
 
Nya älgförvaltningen
(f.o.m. 2012-01-01)


Administrativa områden

Älgförvaltningsområde (ÄFO)
är ett större administrativt område som i huvudsak hyser en egen jaktbar geografisk stam av älg. Västerbotten har fem (5) älgförvaltningsområden.


Praktiska jaktområden

Älgskötselområde (ÄSO)
är ett område som skall vara av sådan storlek eller beskaffenhet att det medger en årlig avskjutning av minst tio (10) vuxna älgar.

Licensområde (L-omr)
är ett område som skall vara av sådan storlek eller beskaffenhet att det medger en årlig avskjutning av minst en (1) älgkalv om året.

Fria kalvjaktområden (K-omr)
är ett oregistrerat område där fri kalvjakt får bedrivas upp till fem (5) dagar.Högst upp på sidan
|1024x768|IE|Normal textstorlek|© 2006-2015 Anders Boström|E-mail|